ผลิตภัณฑ์ Saraya และคู่มือการใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิชาการด้านอุตสาหกรรม และหลักฐานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ในฐานะสมาชิกชั้นนำด้านสุขอนามัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น เราเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการและสืบหาข้อมูลจากคณะกรรมการวิจัยด้านสุขอนามัยอาหาร ร่วมส่งเสริมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการ (Laboratories) นอกจากนั้น เรามีห้องปฏิบัติการด้านชีวเคมีสำหรับการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังติดต่อกับผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นและผู้นำที่มีแนวคิดสำคัญๆ ทางด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มือ เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีล่าสุด, ข้อมูลข่าวสาร และการบริการต่างๆให้แก่ลูกค้า

Education

การอบรมด้านสุขอนามัย จะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อพนักงานของคุณมีความปรารถนาจะเรียนรู้ เราจัดอบรมให้กับระดับหัวหน้าและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ด้วยรูปแบบที่คุณต้องการจากประสบการณ์และความชำนาญของผู้สอน การบรรยายและสาธิตวิธีการใช้งานของเรานั้น เป็นวิธีการที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการด้านสุขอนามัย เช่นเดียวกับด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยการให้ความรู้อย่างกระตือรือล้น ระดับสุขอนามัยของคุณก็จะดีขึ้น

Sanitation Manuals

บนพื้นฐานเพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบและประเมินผลสุขอนามัย เราสามารถกำหนดคู่มือสุขอนามัยที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ด้วย Smart San hygiene system ทุกขั้นตอนจะมีภาพประกอบอย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามตัวแทนฝ่ายขาย หรือทางบริษัทโดยตรงเพื่อให้คำแนะนำกับพนักงานของคุณ

Facility Audit

Food sanitation instructors (ผู้ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยอาหาร) ของ Saraya สามารถทดสอบ ประสิทธิภาพระบบปฏิบัติงานปัจจุบันของคุณ หรือหลังจากได้ใช้ระบบ Smart San แล้ว มีความ เป็นไปได้ที่พนักงานจะหมุนเวียนเข้า-ออกอยู่เรื่อยๆ การผลิตจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการวัดผลระบบของคุณเป็นระยะๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เราช่วยเหลือคุณใน การตัดสินใจได้ หากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนของระบบ อย่างการจัดการสายการผลิต, ขั้นตอนการทำความสะอาด, การให้ความรู้ หรือวิธีการอื่นๆ ร่วมกับการเข้าตรวจสอบและวางแผน ปรับปรุงหลังจากนั้น

Tools

คลิกเพื่อขยาย

Evidence

คลิกเพื่อขยาย

เราจะไม่จัดหาข้อมูลหรือคู่มือตามทฤษฎีเพียงอย่างเดียว เมื่อสุขภาพของลูกค้าของคุณอยู่ในภาวะเสี่ยง คู่มือการใช้งาน Smart San จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่จริงและทดสอบในสภาพ แวดล้อมซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำมาใช้จริง อุปกรณ์การสอนอันหลากหลายของ Saraya ถูกจัดเตรียม สำหรับลูกค้า และเราพร้อมที่จะจัดแผนการอบรม, เตรียมคู่มือ และตรวจสอบสุขอนามัย (Audit) ให้ตาม ความต้องการ Saraya ได้สร้างสูตรสำเร็จในการให้บริการที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

 

ย้อนกลับ