ก้าวไปข้างหน้ากับ Smart San ไม่เพียงช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยร่นเวลาการทำความสะอาด ด้วยน้ำยาที่ดีที่สุดและเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประหยัดเงินด้วย

Smart San Automation

ผลิตภัณฑ์ Smart San ถูกพัฒนาให้ทำงานได้เป็นอย่างดีและมีผลลัพธ์เป็นไปตามความต้องการ แต่หากคุณเจือจางน้ำยาในถังบรรจุ (เครื่องจ่าย) ของ Saraya ที่มีตัวควบคุมปริมาณการจ่ายที่ เหมาะสม ยิ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก การใช้อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมอัตราส่วนน้ำยา และทำความสะอาดได้อัตโนมัติเช่นนี้ คุณจะพบว่าปริมาณน้ำยาที่ใช้จะลดลงกว่าเดิม ซึ่งสิ่งนี้ ยังช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเราปลอดภัยกว่าด้วย

Better Productivity

กุญแจสำคัญในระบบ Smart San คือเพิ่มศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นแต่ประหยัดเวลาและกำลังคน ตัวอย่างเช่น ระบบ Clean Foam สามารถทำความสะอาดเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนและ พื้นผิวขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
ทำความสะอาดได้เพียงลำพังภายในช่วงเวลาสั้นๆ ยืดระยะเวลาการผลิตและลดการทำงาน ล่วงเวลา ทำให้ระบบ Smart San ใช้งานง่ายด้วยผลลัพธ์สูงสุด

 

ย้อนกลับ