แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค (Food Grade)

ผลิตจาก Ethanol Food Grade ใช้ฉีดฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แห้งเร็ว ไม่ต้องเช็ดออกหลังจากฉีดพ่น

ใช้ Ethanol Food Grade เป็นสารประกอบหลัก
แห้งเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกว่า Ethanol ทั่วไป
ส่วนผสมมีค่าเป็นกลาง ไม่จำเป็นต้องล้างออก
สเปรย์อย่างทั่วถึง โดยเว้นระยะให้ห่างจากพื้นผิว 15 ซม.

ปริมาณสุทธิ : 5 L
จำนวนต่อกล่อง : 3 แกลลอน
สินค้า Saraya อื่นที่เกี่ยวข้อง : Spray bottle, GMD-500A dispenser

 

 

 

ย้อนกลับ