ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวและฆ่าเชื้อ

สารประกอบหลัก Sodium hypochlorite ให้ผลในการฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์สัมผัสอาหาร สามารถนำไปใช้ฆ่าเชื้อเขียง, ภาชนะ และฟอกขาวผ้าเช็ดหรือพื้นผิวต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวสารประกอบหลัก Sodium hypochlorite มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง
ใช้ฟอกขาวผ้าเช็ดและเขียง
เจือจางในอ่างซิงค์ (100 - 200ppm) สำหรับแช่อุปกรณ์หรือเจือจางใส่ขวดสเปรย์สำหรับฉีดพื้นผิว
สวมถุงมือก่อนใช้งานทุกครั้ง
ไม่ควรผสมกับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด (จะเกิดไอระเหยที่เป็นพิษ)

ปริมาณสุทธิ : 5 kg
จำนวนต่อกล่อง : 3 แกลลอน
สินค้า Saraya อื่นที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

 

 

 

ย้อนกลับ